Agnieszka Kruk
Kontakt

Agnieszka Kruk

administracja

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku praca socjalna i resocjalizacja. Związana z Kancelarią od 2014 roku. Aktualnie pracuje na stanowisku asystentki. Odpowiada za sekretariat w siedzibie Kancelarii w Lesznie oraz współpracę pomiędzy sekretariatami oddziałów Spółki.