Agrobiznes

Wielkopolska słynie z wysokiej kultury rolnej. Dzięki temu w naszym regionie funkcjonują liczne wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rolne i hodowlane oraz gospodarstwa indywidualne, którym nasza kancelaria może zapewnić profesjonalną pomoc prawną. Od chwili powstania Adwokackiej Spółki Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk angażujemy się po stronie klientów działających w rolnictwie. Wspieramy nie tylko spółki prawa handlowego działające w branży rolniczej, ale także grupy producentów rolnych oraz rolników indywidualnych. W szukaniu optymalnych rozwiązań prawnych kierujemy się zawsze interesem klientów. W ramach naszej dotychczasowej praktyki prowadziliśmy liczne negocjacje i procesy cywilne z kontrahentami naszych klientów oraz opiniowaliśmy skomplikowane umowy. Występowaliśmy także w imieniu naszych klientów przed Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwową Inspekcją Sanitarną. Uczestniczyliśmy również w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych dla realizowanych inwestycji. Dzięki zaangażowaniu w prowadzone przez nas sprawy możemy poszczycić się szeregiem podmiotów i osób, którym udało nam się pomóc.

Specjaliści