Dobra osobiste

Zapewniamy wyspecjalizowaną pomoc w zakresie ochrony dóbr osobistych. Świadczymy usługi doradcze z zakresu profilaktyki przed naruszeniami dóbr osobistych w mediach, z szczególnym uwzględnieniem internetu i portali społecznościowych. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, jak również w powiązanych postępowaniach karnych dotyczących zniesławienia i zniewagi. W oparciu o doświadczenie naszych specjalistów pomagamy w doborze środków ochrony adekwatnych do stopnia naruszeń. Zapewniamy także kompleksową pomoc prawną w przypadku dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone naruszeniem dóbr osobistych. Skutecznie łączymy ochronę dóbr osobistych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych.

Specjaliści