E-commerce i nowe technologie

Usługi świadczone za pośrednictwem internetu stają się coraz istotniejszą gałęzią polskiej gospodarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy zespół zajmujący się zagadnieniami e-commerce i nowych technologii. Od samego początku nawiązaliśmy stałą współpracę z licznymi przedsiębiorcami z tej branży, zapewniając im pomoc prawną w pełnym zakresie. Uczestniczyliśmy w powstaniu licznych start-upów, które obecnie przeżywają okres intensywnego rozwoju. W ramach naszej oferty świadczyliśmy usługi z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Nasi prawnicy są autorami regulaminów sklepów internetowych i portali. Występowaliśmy także w interesie naszych klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed innymi sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Specjaliści