Anna Kwaśniewska
Kontakt
E-mail: galka@kancelaria-msm.pl

Ewelina Gałka

administracja

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związana z kancelarią od 2011 roku. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Odpowiada za sekretariat oddziału kancelarii w Rawiczu i za bieżącą komunikację z komornikami w ramach prowadzonych przez kancelarię postępowań egzekucyjnych naszych klientów.

Włada językiem angielskim i niemieckim.