Grzegorz Malczewski
Kontakt
Telefon: +48 502 453 350
E-mail: malczewski@kancelaria-msm.pl

Grzegorz Jurkiewicz

adwokat

Grzegorz Jurkiewicz – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską i w latach 1966-1971 był Prokuratorem Prokuratury Rejonowej. W 1971 roku wpisany na listę radców prawnych. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 1973 roku. Wieloletni Kierownik Zespołu Adwokackiego nr 1 w Lesznie. Były wielokrotny Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W latach 1971-1978 członek zarządu Klubu Sportowego „Unia Leszno”. Delegat na I Zjeździe Adwokatury Polskiej w Poznaniu w 1981 roku. Założyciel Leszczyńskiego Towarzystwa Tenisowego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego oraz Odznaką Adwokatura Zasłużonym. Autor licznych publikacji o tematyce prawniczej, zaangażowany społecznie jurysta. Wybity znawca prawa karnego i procedury karnej. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i spółdzielczego. Dla nas niedościgniony wzór adwokata, dla naszych aplikantów cierpliwy mentor, a do tego świetny tenisista.