Anna Kwaśniewska
Kontakt
E-mail: konieczna@kancelaria-msm.pl

Izabela Konieczna

administracja

Absolwentka Finansów oraz Rachunkowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z kancelarią od 2004 roku. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika finansowo-administracyjnego.
Odpowiada za nadzór nad sekretariatami kancelarii, bieżącymi rozliczeniami oraz sprawami kadrowymi pracowników.

Włada językiem angielskim.