Michalina Mąka
Kontakt
Telefon: +48 782 664 939
E-mail: maka@kancelaria-msm.pl

Michalina Mąka

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku. Aplikację adwokacką odbywała pod patronatem adwokata Grzegorza Malczewskiego i ukończyła ją w 2014 roku. Już w czasie studiów pracowała w kancelarii, gdzie była odpowiedzialna za obsługę podmiotów gospodarczych, a także za prowadzenie spraw o odszkodowania związane ze szkodami na pojazdach.

Po dołączeniu do zespołu naszej Kancelarii powierzono jej prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego oraz spraw rodzinnych i opiekuńczych. Z uwagi na swoje zainteresowania specjalizuje się w postępowaniach o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności. Jest osobą drobiazgową, dzięki czemu znakomicie odnajduje się w skomplikowanej materii prawnej dotyczącej rozliczeń majątkowych pomiędzy małżonkami, spadkobiercami lub współwłaścicielami. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone przez nią postępowania, w których rozstrzygane są sprawy dotyczące wyceny i podziału przedsiębiorstw. Wieloletnia praktyka, którą rozpoczęła jeszcze na aplikacji pod patronatem adwokata Grzegorza Malczewskiego i adwokata Kacpra Stoczczaka, zaowocowała wypracowaniem przez nią rozwiązań prawnych pozwalających na zmaksymalizowanie skuteczności ochrony praw naszych klientów w tego typu postępowaniach. Chociaż siedziba zawodowa pani mecenas mieści się w Lesznie, to z uwagi na swój silny osobisty związek z Włoszakowicami odpowiada ona także za prowadzenie naszego biura w tej miejscowości.

Włada językiem angielskim.