Nieruchomości

Nasza oferta dotyczy spraw cywilnych i administracyjnych związanych z szeroko pojętym użytkowaniem i obrotem nieruchomościami. Poczynając od doradztwa na etapie zakupu nieruchomości, poprzez wybór najkorzystniejsze formy prawnej korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, do pomocy w zakresie zbycia nieruchomości i rozliczania nakładów poniesionych na nieruchomość. Nasza pomoc obejmuje zarówno konsultacje prawne, wydawanie opinii prawnych, konstruowanie umów oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o zniesienie współwłasności, w postępowaniach o eksmisję i o zapłatę oraz o zwrot nakładów. W postępowaniach administracyjnych prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska. Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Specjaliści