Odszkodowania

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu należnych im odszkodowań. Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół prawników z bogatym doświadczeniem w sprawach o odszkodowania w wyniku błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń losowych. Każdy przypadek rozpatrujemy z należytą starannością, bez względu na wysokość odszkodowania dochodzonego przez Klienta. Świadczona przez nas pomoc ma charakter kompleksowy, poczynając od likwidacji szkody na poziomie kontaktu z ubezpieczycielem, skończywszy na skomplikowanych postępowaniach sądowych z reprezentacją przez doświadczonego adwokata. W Państwa imieniu podejmiemy się także spraw, w których wypłacone Państwu odszkodowanie zostało zaniżone, bądź odmówiono jego wypłaty. Naszym celem jest uzyskanie pełnego odszkodowania. Traktując każdą sprawę indywidualnie, do zawarcia ugody dążymy tylko wtedy gdy przemawia za tym Państwa interes.

Specjaliści