Podatki osobiste

Kompleksowo doradzamy naszym Klientom w sprawach ich podatków osobistych. Wskazujemy jak korzystnie opodatkować dochody z pracy, kontraktów menadżerskich oraz samozatrudnienia, niezależnie od tego, czy dochody te uzyskiwane są w kraju czy poza jego granicami. Nasi eksperci doradzają w sprawach opodatkowania powszechnie spotykanych transakcji życia codziennego, takich jak zbycie nieruchomości, najem mieszkania czy zakup samochodu za granicą. Osobom nabywającym majątek pomagamy wypełnić wszelkie formalności w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ramach praktyki podatkowej zapewniamy kompleksową reprezentację podatników w postępowaniu podatkowym oraz w toku kontroli skarbowej. Pomagamy w uzyskaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nasi doradcy podatkowi i adwokaci reprezentują interesy podatników na etapie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjaliści