Podziały majątku

W ramach oferowanych usług przygotowujemy w Państwa imieniu propozycje podziału majątku wspólnego oraz przeprowadzamy negocjacje celem polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów na etapie postępowania przed sądowego. W przypadku braku możliwości zgodnego podziału majątku oferujemy pomoc prawną w przeprowadzeniu podziału sądowego. Nasze usługi świadczone są przez prawników posiadających duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu postępowań. Współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi rzeczoznawcami majątkowymi, co gwarantuje uzyskanie optymalnych rezultatów w prowadzonych sprawach.   Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom usług, fachową i rzeczową pomoc prawną.

 

Specjaliści