Prawo karnoskarbowe

Niedopełnienie obowiązków podatkowych powodować może niekiedy odpowiedzialność karno-skarbową osób zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej. Niejasność przepisów podatkowych oraz ich ciągłe zmiany powodują, że zagrożenie staje się realne nawet dla przedsiębiorców skrupulatnie wywiązujących się z obowiązków wobec fiskusa.

Prawo karno-skarbowe należy do najbardziej złożonych dziedzin prawa, dlatego uważamy, że należyte wykonywanie czynności obrończych wymaga ścisłej współpracy adwokata z doradcą podatkowym i gronem ekspertów z zakresu rachunkowości. W ramach naszej praktyki zapewniamy obronę Klientów w sprawach karno-skarbowych, sporządzanie pism procesowych oraz wniosków dowodowych, prowadzenie korespondencji z organami skarbowym oraz udział w negocjacjach (np. w zakresie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), przygotowanie apelacji i kasacji w sprawach karno-skarbowych.

Specjaliści