Przemysł

Przemysł jest podstawą każdej gospodarki. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców zajmujących się szeroko pojętą działalnością produkcyjną. W ramach dotychczasowej praktyki świadczyli oni pomoc prawną na rzecz największych przedsiębiorstw w regionie, dopasowując opracowane rozwiązania prawne do specyfiki branży naszych klientów. Prowadzili oni nie tylko skomplikowane procesy cywilne o zapłatę od nierzetelnych kontrahentów oraz postępowania sądowe dotyczące nieruchomości, ale uczestniczyli także w rozwiązywaniu problemów pracodawców na gruncie przepisów prawa pracy i uczestniczyli w licznych, kluczowych dla działalności naszych klientów postępowaniach administracyjnych. W ramach swojej działalności wspólnicy oraz pracownicy kancelarii świadczyli usługi due dilligence, pozwalające naszym klientom dogłębnie poznać stan badanych przedsiębiorstw. Skutecznie broniliśmy interesów naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjaliści