Spółki

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują kompleksową obsługę osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Zapewniamy doradztwo prawne na etapie sporządzania umowy oraz w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Każda umowa dopasowana jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów i uwzględnia specyfikę prowadzonej przez nich działalności. Świadczymy także usługi dotyczące bieżącej działalności spółek. Prowadzimy zgromadzenia wspólników i świadczymy pomoc prawną dla zarządów. W razie potrzeby zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach związanych ze sporami pomiędzy wspólnikami i spółką, a także z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników. Mamy także doświadczenie w przedmiocie rejestracji i obsługi oddziałów przedsiębiorców zagranicznych. Świadczyliśmy także pomoc prawną przy znaczących przejęciach i połączeniach spółek w naszym regionie.

Specjaliści