Tomasz Matyaszczyk
Kontakt
Telefon: +48 601 595 887
E-mail: matyaszczyk@kancelaria-msm.pl

Tomasz Matyaszczyk

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2003 roku. Do Adwokackiej Spółki Partnerskiej przystąpił w 2008 roku. Od początku swojego zaangażowania w Spółce odpowiada za obsługę prawną klientów francuskojęzycznych. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przez kilka lat pracował w kancelariach adwokackich na terenie Francji. Jego praktyka zawodowa obejmuje w szczególności pomoc klientom indywidualnym w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych i opiekuńczych. Jego zainteresowania skupiają się ponadto na szeroko pojętej problematyce ochrony dóbr osobistych. W naszej kancelarii odpowiada także za sprawy z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące przywrócenia do pracy, odszkodowania oraz mobbingu. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rolnictwie. Wielokrotnie i z powodzeniem występował również w imieniu naszych klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Włada językiem angielskim i francuskim.