Umowy

Umowy odgrywają kluczową rolę zarówno w profesjonalnym obrocie gospodarczym, jak i w przypadku spraw prywatnych. Usługi świadczone w zakresie sporządzania projektów umów obejmują nie tylko wszystkie nazwane umowy znane polskiemu prawu, lecz także umowy mieszane oraz tzw. umowy nienazwane. Nasi prawnicy do każdego projektu podchodzą w sposób indywidualny. Każda ze sporządzonych przez nas umów jest opracowywana tak, aby jak najpełniej odpowiadała Państwa potrzebom, przy jednoczesnym zabezpieczeniu Państwa interesów. Zapewniamy również doradztwo oraz wydajemy opinie prawne dotyczące projektów umów, w tym miedzy innymi umów kredytowych, deweloperskich oraz sprzedaży nieruchomości.

Specjaliści