Windykacja

Celem lepszej obsługi naszych klientów stworzyliśmy w ramach Kancelarii zespół do spraw windykacji, którego zadaniem jest udzielanie pomocy w zakresie skuteczniejszego dochodzenia należności. Naszą pomoc rozpoczynamy już na etapie doboru możliwych zabezpieczeń transakcji oraz weryfikacji kontrahentów. Oferujemy prowadzenie windykacji przedsądowej, w tym między innymi monitoring należności oraz prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia ugody. W dalszej kolejności uzyskujemy tytuły wykonawcze oraz kierujemy sprawy do egzekucji. Dzięki stałemu monitorowaniu postępowań nasi klienci są informowani na bieżąco o czynnościach komorników, stanie egzekucji oraz ewentualnych problemach w toku postępowania egzekucyjnego. Stały nadzór nad postępowaniami pozwala także na niezwłoczną reakcję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Umożliwia to w sposób efektywny zarządzać procesem egzekucji należności zasądzonych wyrokami sądów. Naszym klientom świadczymy także usługi związane z restrukturyzacją ich zadłużenia. Prowadzimy w imieniu klientów negocjacje z wierzycielami, doradzamy prawne rozwiązania związane z restrukturyzacją zadłużenia i weryfikujemy umowy zawierane z wierzycielami.

Specjaliści