Wojciech Dominiak
Kontakt
Telefon: +48 792 017 585
E-mail: dominiak@kancelaria-msm.pl

Wojciech Dominiak

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2010 roku. Z kancelarią związany od 2006 roku. Wspólnik kancelarii od 2014 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa spółek, w szczególności spółek kapitałowych oraz przekształcania spółek. Jego zainteresowania skupiają się na problematyce związanej z branżą e-commerce i prawem nowych technologii. Jest autorem licznych regulaminów sklepów i portali internetowych. Reprezentował przedsiębiorców z branży e-commerce przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy z zakresu ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców z branży rolnej oraz podmiotów publicznych, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych. Reprezentował naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W kancelarii odpowiada także za dział windykacji, gdzie nadzoruje prowadzone postępowania egzekucyjne. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych, opiekuńczych i alimentacyjnych. Świadczy również na rzecz klientów indywidualnych pomoc w zakresie prawa spadkowego.

Włada językiem angielskim.