Podział majątku

Sprawiedliwie nie zawsze znaczy równo.

Rozwód w większości przypadków powoduje konieczność podziału majątku zgromadzonego przez byłych małżonków. Często emocje związane z rozwodem na początku powodują niedocenianie wagi tego aspektu rozstania, a czasami mogą prowadzić do nieracjonalnych decyzji. Naszą rolą jest spojrzenie na sprawę racjonalnie i profesjonalne poprowadzenie sprawy w możliwie najlepszy sposób. 

Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak często okazuje się, że nie oznacza to wcale równego podziału aktywów. Pierwszym zagadnieniem istotnym dla samego podziału jest ustalenie co z majątku jest wspólne, a co należy do majątków osobistych małżonków. Rozliczeniu podlegają również nakłady ponoszone między majątkiem osobistym i wspólnym. Dodatkowo z ważnych powodów sąd może ustalić różny stopień w jakim małżonkowie przyczyniali się do powstania majątku, a tym samym ustalić nierówne udziały. 

Podział majątku wymaga bardzo dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz opracowania strategii działania. Z uwagi na stopień skomplikowania zagadnienia sprawy dotyczące podziału majątku trwają nawet kilkakrotnie dłużej niż wcześniejszy rozwód i z tego powodu są bardziej wyczerpujące. Skierowanie sprawy w właściwym kierunku oraz skupienie się na istotnych elementach może znacząco skrócić czas trwania postępowania. 

Jeśli jest to możliwe zawsze staramy się doprowadzić do ugodowego podziału majątku. Dobra analiza sprawy z bardzo dużym prawdopodobieństwem ustali jaki będzie efekt sprawy sądowej. Zakładając pewną dozę racjonalności drugiej strony ugoda pozwoli osiągnąć podobny rezultat oszczędzając czas i pieniądze. 

Adwokacka Spółka MSM Malczewski Stoczczak i Partnerzy     ul. Bolesława Chrobrego 17/2     64-100 Leszno     KRS 0000224828      NIP 697-21-47-001     REGON 411568700

Nasze konto w Credit Agricole Bank Polska S.A.  ma numer:  20 1940 1076 3004 6591 0000 0000