Sprawy karne

Doświadczenie ma znaczenie

Bardzo rzadko spodziewamy się kontaktu z policją czy prokuraturą, ale może to dotknąc każdego z nas. Czasami za rzeczy drobne, czasami za bardzo poważne, a czasami na skutek działań innych osób. Bardzo niewiele osób potrafi zachować zimną krew i dystans do okoliczności w których się znalazło. W takiej sytuacji często najlepszym wyjściem jest pomoc adwokata, który profesjonalnie doprowadzi do najlepszego rozwiązania. Ważne jest, że adwokat ma bezwględny obowiązek działać wyłącznie na korzyść swojego klienta, zaś sąd, prokuratura i policja działają w interesie wymiaru sprawiedliwości. 

Tymczasowe aresztowanie

W poważniejszych sprawach często jest to pierwsza czynność dotykająca podejrzanego, w dodatku nie zawsze zasadnie. Ważne jest podjęcie skutecznej obrony od samego początku sprawy. Pamiętajmy, że sąd podejmuje decyzje o areszcie na podstawie materiału zgromadzonego przez organy ścigania, które z natury rzeczy nie szukają okoliczności korzystnych dla podejrzanego. W przypadku pobytu w areszcie adwokat zapewne będzie jedyną przyjazną osobą z którą będziecie się mogli konaktakować. Każde kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania jest coraz trudniejsze, więc warto za każdym razem walczyć o prowadzenie sprawy z wolnej stopy. 

Postępowania przygotowawcze i sądowe

Postępowanie przygotowacze jest równie ważne jak postępowanie przez sądem. Niektóre zaniedbania czy błędy popełnione w jego trakcie mogą być nieodwracalne. Obrona, aby była skuteczna, powinna zaczynać się od samego początku, a im późnej się zacznie, tym będzie trudniejsza. Zebranie odpowiednich dowodów pozwoli na zaprezentowanie ich przed sądem i umożliwi uzyskanie korzystniejszego orzeczenia. Postępowanie przed sądem bywa widowiskowe, ale w rzeczywistości jest to efekt cieżkiej pracy, dobrego przygotowania oraz znajomości przepisów i zasad postępowania. W licznych sprawach prowadzi to do bardzo satysfakcjonujących rozstrzygnięć. 

Wykonanie kary

Wbrew pozorom na etapie postępowania wykonawczego istnieje wiele możliwych do podjecia działań. W przypadku wielu osób istnieje możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego - tzw. „bransoleta” - zawsze warto skorzystać z tej możliwości, o czym nie wszyscy wiedzą. W razie istnienia przesłanek wykonanie kary można odroczyć. W przypadkach wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności również możliwe jest ponowne wsytrzymanie. 

Adwokacka Spółka MSM Malczewski Stoczczak i Partnerzy     ul. Bolesława Chrobrego 17/2     64-100 Leszno     KRS 0000224828      NIP 697-21-47-001     REGON 411568700

Nasze konto w Credit Agricole Bank Polska S.A.  ma numer:  20 1940 1076 3004 6591 0000 0000